كل عناوين نوشته هاي سيد

سيد
[ شناسنامه ]
سلام بر جام جهاني ... ...... چهارشنبه 92/3/29
کنايه جليلي به جريان انحرافي ...... يكشنبه 92/3/19
سخني با آقاي حسن روحاني! ...... جمعه 92/3/17
سن کانديداهاي انتخابات! ...... شنبه 92/2/28
بصيرت يعني اينکه ... ...... جمعه 92/2/27
باور دروغ ... ...... شنبه 92/1/17
کليپ \درد دل با امام رضا(ع)\ ...... سه شنبه 91/12/15
ايران بعد از احمدي نژاد ... ...... يكشنبه 91/12/13
  ==>   ليست آرشيو شده ها